Gebouw de Heuvel in uitvoering

Gebouw de Heuvel in uitvoering

De uitvoering is begonnen! De daken van Gebouw de Heuvel worden de komende maanden veranderd in groene daken. De dakdekker is nu bezig met de dakbedekking en de start van de realisatie van het rode en groene dak is eind augustus gepland.

Dan worden de daken ingericht als dakterras met kruiden, bloemen en schaduw gevende klimplanten, een sedumdak en een waterdak met beplanting en de opvang van regenwater.

Ontwerp voor de herinrichting van de daken tot daktuinen, met waterretentie, een dakterras en groene daken voor Gebouw De Heuvel in Rotterdam.

Midden in het centrum van Rotterdam staat Gebouw De Heuvel. Als onderdeel van de renovatie en herinrichting van het gebouw kreeg Horti Verde de mooie opdracht van Stichting Gebouw de Heuvel om het ontwerp te maken voor de herinrichting van de daktuinen. De plannen zijn uitgewerkt met een ontwerp, beplantingsplan en de uitvoeringsvoorbereiding, in samenwerking met Nahida Bom-Al-Kadi (Sirius beheer), Hank Wijnbergen (Dolmans Group) en Luc van Dam (Limes Landschapsadvies). Het worden sfeervolle, toegankelijke en beleefbare tuinen, als inspiratie en stimulatie voor de bezoekers van de Heuvel om ook zélf een dak om te vormen. Laten zien dat het ook op bestaande daken mogelijk is om water op te vangen en vertraagt af te voeren, en dat verschillende soorten beplanting mogelijk zijn.

Het kantoorgebouw De Heuvel is een gemeentelijk monument en wordt gebruikt door een aantal welszijnsorganisaties. Het wordt de komende tijd verbouwd met als doel het toekomstbestendig te maken. LG-architecten maakte de plannen voor de verbouwing van het gebouw. Onderdeel van deze plannen zijn o. a. een energie dak (geel) met zonnepanelen, herinrichting van het dakterras (rood), een groendak (groen) en een daktuin voor waterretentie (blauw). In 2017 is Gebouw De Heuvel door de Gemeente Rotterdam geselecteerd voor de subsidieaanvraag EU Life Call @UrbanRoofs.

De uitvoering van het ontwerp is in handen van Aktie Totaal en Dolmans Group.


hortiverde_ontwerp daktuinen Gebouw de Heuvel


Het rode dak

Dit wordt een sfeervol terras met een houten vlonder met aan weerszijde lange banken met prachtig uitzicht op het centrum van Rotterdam.

In de plantenbakken die geïntegreerd zijn in de rugleuning van de banken en langs het penthouse groeien kruiden en bloemen. Klimplanten die geleid worden tussen liggers van de pergola geven schaduw op een zonnige zomerdag.


Hortiverde_daktuin_kruiden

Kruiden op het Rode dak. (uitvoering 2019-2020)


Het groene dak

Ook op daken met een lage dakbelasting kan je een groen dak maken. Op dit dak is er nooit rekening mee gehouden dat er beplanting op komt. Maar een eenvoudige oplossing met een dunne laag substraat en sedumbeplanting is wél mogelijk. De beplanting houdt het regenwater wat langer vast en het zal minder warmte uitstralen na een warme dag dan het oude zwarte dak. En natuurlijk is het ook een verbetering voor het uitzicht vanuit de naastgelegen appartementen en de kantoren van Gebouw de Heuvel.

hortiverde_groen dak Gebouw de Heuvel

Groen dak (uitvoering in 2019-2020)

Het blauwe dak

Het blauwe dak verandert van een zwart dak met een verschillende schoorstenen en andere pijpjes in een groene tuin. Een tuin waar je doorheen kan lopen om van de planten en het water te genieten, en van de dieren die daar op afkomen. Een tuin die ieder seizoen leuk is om op uit te kijken en bijdraagt aan een prettige leefomgeving.

Op het blauwe dak verzameld zich al het regenwater wat op de daken van het Gebouw de Heuvel valt. Het huidige HWA systeem wat regenwater direct afvoert naar het riool, wordt tijdens de verbouwing zo aangepast dat al het water uitkomt op het blauwe dak. Het dak wordt versterkt zodat het een groter gewicht kan dragen. Daardoor is het mogelijk om op het blauwe dak regenwater op te vangen en vertraagd af te voeren.

We willen graag laten zien wat er met het water gebeurd. Het water van de bovenliggende daken wordt inpandig naar het blauwe dak geleid. Daar komt het uit de gevel en stroomt het via een aantal goten naar de wadi. Deze goten zijn in lijn met de pergola op het rode dak, zodat ook van bovenaf gezien de eenheid zichtbaar is.

De wadi bestaat uit twee delen. Het eerste (grootste stuk) vult zich met water en stroomt over in een krattensysteem (permavoid units) voor wateropslag. Wanneer dit systeem vol zit met water stroomt het vervolgens over in het tweede deel van de wadi waarin een overstort zit.

Naast het krattensysteem zal ook het substraat langs de dakranden en het substraat op de kratten regenwater vasthouden. Met beide systemen kan een groot deel van het regenwater worden opgevangen. De verdamping van het water geeft verkoeling aan de stad.

Op het blauwe dak komt een gevarieerde beplanting van planten die tegen een stootje kunnen. Met een afwisseling van sedum en diverse andere vaste planten, grassen, varens en bollen. In het beplantingsplan houden we rekening met een laag substraat wat varieert van 8 tot 15 cm en met verschillen in de bezonning. De plantvakken direct langs het gebouw liggen vaak in de schaduw, terwijl de rest van het dak meer zon krijgt.

De uitvoering van het blauwe dak is gepland in 2022.

De herinrichting van de daktuinen van Gebouw de Heuvel is een pilotproject vanuit de gemeente Rotterdam. Meer over dit LIFE@Urban Roofsproject is te lezen op de website van de gemeente Rotterdam.


hortiverde_daktuinen Gebouw de Heuvel

hortiverde_daktuinen Gebouw de Heuvelhortiverde_daktuinen Gebouw de Heuvel